„Nie odkryjesz nowych lądów, dopóki nie odważysz się stracić brzegu z oczu.”

Sponsorzy 2018

gmina i powiat.jpg
enesta.jpg
gabinet powska2.jpg
bramy elektronik.jpg

JKN na Facebooku

Pogoda w Nisku

http://www.swiatpogody.pl

JKN na Instagram

Szanty

Jacht Klub Nisko Strefa Klubowicza Składki członkowskie

Wysokość rocznej składki członkowskiej:

60 zł  - dla dzieci i młodzieży uczącej się do 26 roku życia

120 zł - dla osób pełnoletnich

 

Termin wpłaty składki członkowskiej

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia §11 pkt 4 roczna składka członkowska winna być wpłacona przez członków Klubu w terminie do 31 maja danego roku kalendarzowego.


Sposoby wpłaty składki członkowskiej

- przelewem na rachunek bankowy "Jacht Klubu Nisko" (Bank Pekao S.A.  I oddział w Stalowej Woli)

nr rachunku: 35 1240 2799 1111 0010 4428 1273

- gotówką do kasy klubu (podczas spotkań i imprez klubowych)

 

Korzyści wynikające z terminowego opłacenia składki członkowskiej za dany rok:

- możliwość nieodpłatnego korzystania z klubowych jachtów na Zalewie Podwolina

- niższe opłaty za uczestnictwo w klubowych imprezach integracyjnych

- niższe opłaty za udział w klubowych szkoleniach

- niższe składki za udział w rejsach organizowanych przez Jacht Klub Nisko

 

Informacja o składkach zapłaconych przez klubowiczów (stan na 13.03.2019)

Liczba członków Klubu zobowiązanych do opłacania rocznych składek członkowskich za 2019 rok: 68

Liczba członków Klubu, którzy opłacili składkę członkowską za 2018 rok: 50 (brak: 18)

Liczba członków Klubu, którzy opłacili składkę członkowską za 2017 rok: 51 (brak: 12)

Liczba członków Klubu, którzy opłacili składkę członkowską za 2016 rok: 56 (brak: 2)